Güç Kaynaklarımız
Güç Kaynaklarımız

İGC, sunduğu her hizmet ve yürüttüğü her faaliyette Yasal Zemin, Değerler ve İlkelerden Güç Almaktadır.

Yasal Zemin
 • Kanun
 • Yönetmelik
 • Yönerge
 • Genelge
 • Tebliğ
 • Talimat
 • İGC İç Mevzuatı
 • Yaklaşık 50 Değişik Yasal Mevzuat
Değerler
 • Doğruluk
 • Güvenirlik
 • Adalet
 • Saygı
 • Sorumluluk
İlkeler
 • Ulusal ve evrensel ölçekte kabul görmüş ilkeler