Vazgeçilmez Prensibimiz
Vazgeçilmez Prensibimiz

İGC’de;

 

Hiçbir faaliyet yasal dayanaksız,

Hiçbir fonksiyon tanımsız,

Hiçbir iş sahipsiz,

Hiçbir personel eğitimsiz,

Hiçbir sistem, araç veya malzeme zimmetsiz,

Hiçbir faaliyet, personel, araç ve malzeme takip ve kontrolsüz bırakılmaz!..