Kalite Yönetimi
Kalite
Kalite Yönetimi

Inter Global Kargo,

♦ ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli denetleyerek ve gerekli görülen iyileştirmeleri gerçekleştirerek uygulanabilir şartları sağlamayı ve yürütmeyi,

♦ Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda verimliliği tüm süreçlerde yükseltmeyi, 

♦ Müşteri memnuniyetini artırmak için; tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan bir firma olmayı,

♦ Teknolojik gelişmeleri takip ederek, müşterilerimize gelişen teknoloji ile hizmet sunmayı,

♦ Tedarikçilerle güvene dayalı bir iş birliği içinde olmayı,

♦ Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için tüm süreçlerde Liderliği ve çalışan katılımını teşvik etmeyi,

♦ Hizmet standartlarının sürekliliği için tüm yasal mevzuat ve kanunlara uygun hareket etmeyi,

Kalite Politikası olarak belirlemiştir.

                                                                                                                      Genel Müdür                                                                                                            Vaner KALAYCIOĞLU